- De Sami -

Het is onbekend wanneer de Sami of Samen, zoals het nomaden volk uit Lapland eigenlijk heet, in het gebied, dat ruwweg in Noord Scandinaviƫ ligt, kwamen wonen, maar volgens de weinige documenten die er zijn, moet het al voor onze jaartelling zijn geweest.

In vroeger tijden was hun gebied veel groter dan het huidige Lapland. Maar toen de Finnen kwamen trokken de Samen zich terug in Noordelijker gebied. Oorspronkelijk waren het jagers en vissers maar langzaam werd het een nomaden volk dat rendierkudden hield en volgden in hun trek. Rendieren eten korstmossen, deze groeien gedurende de wisseling van de seizoenen steeds op andere plaatsen waardoor de rendieren trekken en de Sami hen hierin moeten volgen. Vroegen woonden de Samen in tipi's, tenten die zij bouwden van berkenstammen en rendierhuiden. Deze tenten waren tijdens de trek gemakkelijk af te breken, te vervoeren en weer op te bouwen. Tijdens de trek gebruikten ze de Lapinporokoira als de drijvende herdershond om de kudde bijeen te houden, voor de verdediging van de rendieren gebruikten ze een ander type hond dat nauw verwant is aan de Laplandse herder, namelijk de Lapinkoira. Tegenwoordig zijn de rendieren nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten van de Samen